Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0060408
Predmet:PN-T-402/13-VLB SANACIJA KLIZIŠTA NA PLINOVODU DN 800 SLOBODNICA - D. MIHOLJAC
 
1.7.2013Odluka o početku postupka nabave
5.7.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.7.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.8.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.8.2013Odluka o odabiru / poništenju
3.10.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja