Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0067079
Predmet:ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ MREŽI PN-SKU-421/13-GB
 
23.7.2013Odluka o početku postupka nabave
29.7.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.10.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.11.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.11.2013Odluka o odabiru / poništenju
9.1.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja