Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0101891
Predmet:NABAVA KUGLASTIH SLAVINA PN-T-650/13-GB
 
11.12.2013Odluka o početku postupka nabave
18.12.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.1.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.3.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.3.2014Odluka o odabiru / poništenju
28.4.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja