Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0002941
Predmet:PN-PF-063/064/067/17/TP, NABAVA TONERA U 2017. GODINI, PO GRUPAMA PN-PF-063/064/067/17/TP
 
6.2.2017Odluka o početku postupka nabave
17.2.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.3.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.5.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.5.2017Odluka o odabiru / poništenju
14.6.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Izmjena roka za dostavu ponuda i otvaranja
Evidencijski broj u EOJN:2017/S F14-0004622


Aktualna javna nadmetanja