Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-134952-160910
Predmet:PN-I-454/10-MM-USLUGA SISTEMSKE I KORISNIČKE PODRŠKE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PN-I-454/10-MM
 
9.9.2010Odluka o početku postupka nabave
17.9.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.10.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.10.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.10.2010Odluka o odabiru / poništenju
29.11.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja