Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:PROŠIRENJE KORPORATIVNE MREŽE ( nabava robe (mrežne opreme) i usluga održavanja postojeće i nove opreme) PN-I-127/19-MB
 
18.3.2019Odluka o početku postupka nabave
28.3.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
9.4.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
12.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.5.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.5.2019Odluka o odabiru / poništenju
4.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja