Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0076131
Predmet:PN-STU-778/12-VLB; KROMATOGRAFSKE ANALIZE PRIRODNOG PLINA PN-STU-778/12-VLB
 
17.10.2012Odluka o početku postupka nabave
2.11.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.12.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.12.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.12.2012Odluka o odabiru / poništenju
21.12.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja