Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-144264-171111
Predmet:Snimanje stanja stijenke - in line inspekcija plinovoda Kozarac - Sisak DN 500; Dodatak 1. Ugovora PN-T-425-11/DT PN-T-847/11-DT
 
17.11.2011Odluka o početku postupka nabave
29.11.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.12.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.12.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.12.2011Odluka o odabiru / poništenju
12.1.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja