Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0092011
Predmet:ORACLE LICENCE PN-UP-553/13-MM
 
4.11.2013Odluka o početku postupka nabave
7.11.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.11.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.11.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.11.2013Odluka o odabiru / poništenju
31.12.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja