Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0014288
Predmet:GENERALNI POPRAVAK I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA s UGRADNJOM KONDENZACIJSKIH KOTLOVA I MODULIRAJUĆIH PLAMENIKA NA OBJEKTIMA ZA ISPORUKU PLINA ŠTO UKLJUČUJE I RAD U PROSTORIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM po sistemu „ključ u ruke“ PN-T-198/21-LR
 
25.3.2021Odluka o početku postupka nabave
2.4.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
2.4.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
13.4.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
14.4.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.5.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.5.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.6.2021Odluka o odabiru / poništenju
23.7.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja