Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0063121
Predmet:OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA PN-SKU-678/12/TP
 
10.9.2012Odluka o početku postupka nabave
24.9.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.11.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.11.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.11.2012Odluka o odabiru / poništenju
4.4.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Odgovori na pitanja potencijalnih ponuditelja
Evidencijski broj u EOJN:2012/s 014-0069914


Aktualna javna nadmetanja