Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0002286
Predmet:NADOGRADNJA TIS-a (Tehničkog informacijskog sustava) U SKLOPU GIS/TIS SUSTAVA PN-T-052/16-MV
 
27.1.2016Odluka o početku postupka nabave
5.2.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.2.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.3.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.3.2016Odluka o odabiru / poništenju
30.3.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja