Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0031739
Predmet:PN-T-217/13/TP, NABAVA RUČNIH SVJETILJKI U Ex IZVEDBI S PUNJAČEM NiMH BATERIJA PN-T-217/13/TP
 
26.3.2013Odluka o početku postupka nabave
5.4.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.4.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.5.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.5.2013Odluka o odabiru / poništenju
26.7.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja