Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-33-M-140304-191011
Predmet:PROVOĐENJE TEHNIČKOG NADZORA I IZDAVANJE NALAZA O STANJU PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE NA OBJEKTIMA PLINACRO D.O.O. PN-T-805/11-MM
 
13.10.2011Odluka o početku postupka nabave
20.10.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.11.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.11.2011Odluka o odabiru / poništenju
20.12.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja