Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0017452
Predmet:Isporuka opreme za povezivanje LBC uređaja u SCADA sustav, ugradnja i puštanje u rad – 1. faza PN-I-151/23-MHŠ
 
7.4.2023Odluka o početku postupka nabave
13.4.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
13.4.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
21.4.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
24.4.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.6.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.7.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.7.2023Odluka o odabiru / poništenju
18.9.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja