Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:PN-Z-692/21/TP, ZAŠTITARSKE I VATROGASNE USLUGE PN-Z-692/21/TP
 
5.1.2022Odluka o početku postupka nabave
18.1.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
27.1.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
10.2.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.3.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.3.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.3.2022Odluka o odabiru / poništenju
19.4.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja