Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-111360-210311
Predmet:OBNOVA LICENCNIH PRAVA S ORACLOM 2011/2012 PN-PF-182/11-MM
 
17.3.2011Odluka o početku postupka nabave
22.3.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.4.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.4.2011Odluka o odabiru / poništenju
12.5.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja