Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005 0053995
Predmet:popravak kotlovnica po pregleu obavljenom u 2012. godini i detaljni pregled pregled kotlovnica PN-T-351/13-GB
 
28.5.2013Odluka o početku postupka nabave
14.6.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.7.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.7.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.7.2013Odluka o odabiru / poništenju
1.8.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja