Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-127979-080711
Predmet:ZAMJENA 20" PODZEMNIH, KUGLASTIH, UVARNIH SLAVINA NA PČ IVANJA REKA PN-T-450/11-MB
 
5.7.2011Odluka o početku postupka nabave
11.7.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.7.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.8.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.8.2011Odluka o odabiru / poništenju
20.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja