Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0011618
Predmet:STROJARSKO ODRŽAVANJE U REGIJAMA STP-A po grupama predmta nabave: GRUPA REGIJA SREDIŠNJA HR (206) I GRUPA REGIJA ISTOČNA HR (207) PN-T-206/207/20-DT
 
16.3.2020Odluka o početku postupka nabave
19.3.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.4.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.4.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.4.2020Odluka o odabiru / poništenju
4.6.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja