Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0040082
Predmet:ISPORUKA, UGRADNJA, PUŠTANJE U RAD I ODRŽAVANJE KROMATOGRAFA C6+ NA MRČ DONJI MIHOLJAC PN-I-565/21-MB
 
21.10.2021Odluka o početku postupka nabave
4.11.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.11.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.12.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.12.2021Odluka o odabiru / poništenju
1.2.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja