Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0051109
Predmet:SERVISIRANJE, ISPITIVANJE I OVJERAVANJE UREĐAJA ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA PN-T-593/14-LR
 
17.10.2014Odluka o početku postupka nabave
6.11.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.11.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.12.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.12.2014Odluka o odabiru / poništenju
14.1.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja