Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0009067
Predmet:Kompresorsko ulje i motorno ulje za waukesha motore PN-T-134,135/23-MHŠ
 
22.2.2023Odluka o početku postupka nabave
2.3.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.3.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja