Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0010387
Predmet:ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) PN-T-913/12-ZŠ
 
Odluka o početku postupka nabave
7.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.2.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.3.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.6.2013Odluka o odabiru / poništenju
4.7.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja