Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0037820
Predmet:PN-T-255/13/TP, MJERNI PRETVORNICI PN-T-255/13/TP
 
12.4.2013Odluka o početku postupka nabave
24.4.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.5.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.5.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.6.2013Odluka o odabiru / poništenju
26.7.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja