Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0013361
Predmet:Nabava materijala za antikorozivnu zaštitu cjevovoda PN-T-078/13-GB
 
29.1.2013Odluka o početku postupka nabave
14.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.3.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.3.2013Odluka o odabiru / poništenju
7.6.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja