Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0002159
Predmet:GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I OSRŽAVANJE KOTLOVNICA PN-T-09/16-MB
 
1.2.2016Odluka o početku postupka nabave
4.2.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.3.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.3.2016Odluka o odabiru / poništenju
21.4.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja