Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0023708
Predmet:PN-I-508/18/TP, PROJEKTANTSKI NADZOR ZA PLINOVODE KNEGINEC - VARAŽDIN DN 300-50, OMANOVAC – DARUVAR DN 150-50, MRČ ZABOK (REKONSTRUKCIJA) I KOMPRESORSKU STANICU KS1 PN-I-508/18/TP
 
9.8.2018Odluka o početku postupka nabave
31.8.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.9.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.10.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.10.2018Odluka o odabiru / poništenju
26.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja