Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0026173
Predmet:NABAVA ULOŽAKA PREČISTAČA PRIRODNOG PLINA U MRS-u PN-T-699/17-AS
 
29.11.2017Odluka o početku postupka nabave
13.12.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.1.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.1.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.1.2018Odluka o odabiru / poništenju
1.3.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja