Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0006745
Predmet:PN-T-016/13-VLB; INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG SUSTAVA PN-T-016/13-VLB
 
17.1.2013Odluka o početku postupka nabave
28.1.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.2.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.2.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.2.2013Odluka o odabiru / poništenju
7.3.2013Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja