Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-STU-677/10-MB
Predmet:TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ MREŽI PN-STU-677/10-MB
 
17.12.2010Odluka o početku postupka nabave
29.12.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.1.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.1.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.1.2011Odluka o odabiru / poništenju
20.1.2011Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja