Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:NADOGRADNJA SIGURNOSTI KORPORATIVNE MREŽE PN-I-165/20-MB
 
3.3.2020Odluka o početku postupka nabave
5.3.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
13.3.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
19.3.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.4.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.4.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.5.2020Odluka o odabiru / poništenju
19.6.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja