Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0003392
Predmet:ISPITIVANJE PLINOVODA POMOĆU STRUJNOG TESTERA (PCM) U REGIJAMA STP-a PN-T-090/16-ZŠ
 
10.2.2016Odluka o početku postupka nabave
18.2.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.3.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.3.2016Odluka o odabiru / poništenju
18.4.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja