Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0037793
Predmet:REVITALIZACIJA SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA PODATAKA KOMERCIJALNOG MJERENJA (GEMA, FEP, KZ) PN-I-527/20-DT
 
14.10.2020Odluka o početku postupka nabave
20.10.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.11.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.11.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.11.2020Odluka o odabiru / poništenju
9.12.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja