Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0019445
Predmet:PN-STU-472/18/TP, ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-STU-472/18/TP
 
18.7.2018Odluka o početku postupka nabave
20.7.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.8.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.8.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.8.2018Odluka o odabiru / poništenju
11.9.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja