Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0013535
Predmet:SISTEMSKO ODRŽAVANJE I PODRŠKA CENTRALNOG SUSTAVA PN-UP-403/16-MV
 
14.6.2016Odluka o početku postupka nabave
20.6.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.7.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.7.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.7.2016Odluka o odabiru / poništenju
18.8.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja