Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-145307-091210
Predmet:ULOŠCI PREČISTAČI PRIRODNOG PLINA PN-T-628/10-MB
 
29.11.2010Odluka o početku postupka nabave
10.12.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.12.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.1.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.1.2011Odluka o odabiru / poništenju
11.2.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja