Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2019/S 0F5-0016170
Predmet:DETALJNO SNIMANJE STANJA KATODNE ZAŠTITE PLINOVODA METODAMA CIPS I DCVG; KOREKTIVNO ODRŽAVANJE KATODNE ZAŠTITE NA TRASAMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-195/19-AS
 
4.4.2019Odluka o početku postupka nabave
18.4.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.6.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.6.2019Odluka o odabiru / poništenju
19.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja