Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-129415-280710
Predmet:ODRŽAVANJE PIS-A 2010/2011 PN-PF-413/10-MM
 
26.7.2010Odluka o početku postupka nabave
10.8.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.9.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
18.10.2010Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja