Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0013455
Predmet:PN-T-353/16/TP, INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-353/16/TP
 
13.6.2016Odluka o početku postupka nabave
17.6.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.7.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.7.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.7.2016Odluka o odabiru / poništenju
26.8.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja