Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0027804
Predmet:NABAVA POLUTERETNIH VOZILA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-346/12-ZŠ
 
23.5.2012Odluka o početku postupka nabave
6.6.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.6.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.7.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.7.2012Odluka o odabiru / poništenju
28.9.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja