Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:FUNKCIONALNA MIGRACIJA PIS-a U SaaS OBLAK I KORIŠTENJE SaaS PRETPLATE PN-Z-159/22-MB
 
25.3.2022Odluka o početku postupka nabave
30.3.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
30.3.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
4.5.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
9.5.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.7.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja