Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0029128
Predmet:OBNOVA LICENCI OKS SUSTAVA PN-STU-755/16-MV
 
21.12.2016Odluka o početku postupka nabave
28.12.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.1.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.2.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.2.2017Odluka o odabiru / poništenju
13.3.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja