Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA PN-T-547/21-SP
 
6.10.2021Odluka o početku postupka nabave
12.10.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
12.10.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
2.11.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
8.11.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja