Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0006064
Predmet:UKLANJANJE (TRAJNO NAPUŠTANJE) PLINSKOG ČVORA CEMENTARA I IZRADA BLOKADNO-ISPUHIVAČKE STANICE NA PLINOVODU DN 300 NAŠICE-SL. BROD PN-T-73/16-MB
 
17.2.2016Odluka o početku postupka nabave
21.3.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.4.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.4.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.5.2016Odluka o odabiru / poništenju
25.5.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja