Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0082978
Predmet:PN-T-563,564,567,568,569,584/13-VLB; USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA HIGIJENE U REGIJAMA STP-a - VI GRUPA PREDMETA NABAVE PN-T-563,564,567,568,569,584/13-VLB
 
16.9.2013Odluka o početku postupka nabave
3.10.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.10.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.11.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.11.2013Odluka o odabiru / poništenju
3.1.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja