Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0008882
Predmet:SAVJETODAVNE POTPORE ZA „INTERKONEKCIJSKI PLINOVOD HRVATSKA-SLOVENIJA ( BOSILJEVO-KARLOVAC-LUČKO-ZABOK-ROGATEC)“-PROVOĐENJE POSTUPKA ISPITIVANJA TRŽIŠTA I IZRADA INVESTICIJSKOG ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA U OKVIRU INSTRUMENATA ZA POVEZIVANJE EUROPE (CEF) KOJI UKLJUČUJE ANALIZU TROŠKOVA I KORISTI PN-I-143/15-MB
 
24.2.2015Odluka o početku postupka nabave
4.3.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.3.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.3.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.4.2015Odluka o odabiru / poništenju
6.5.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja