Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-144813-071210
Predmet:MJERENJE EMISIJA U ZRAK IZ STACIONIRANIH IZVORA PN-IMO-613/10-LR
 
2.12.2010Odluka o početku postupka nabave
8.12.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.12.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.1.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.1.2011Odluka o odabiru / poništenju
24.2.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja