Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0024926
Predmet:REKONSTRUKCIJA PLINOVODA LUDBREG-KOPRIVNICA DN 500/50 po sistemu "ključ u ruke" PN-I-375/21-DT
 
25.6.2021Odluka o početku postupka nabave
28.6.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
7.7.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.7.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.8.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.8.2021Odluka o odabiru / poništenju
20.8.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja