Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-130869-280711
Predmet:NABAVA TONERA ZA PISAČE, TELEFAKS I KOPIRNE UREĐAJE PN-TONERI/11-LR
 
8.7.2011Odluka o početku postupka nabave
29.7.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.8.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.9.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.9.2011Odluka o odabiru / poništenju
20.10.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja